• Zamena inostrane vozačke dozvole

   • 27. Januar 2009.

  • Procedura zamene inostrane vozačke dozvole za domaću

   Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, državljanin Republike Srbije koji se iz inostranstva vrati, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno ostane, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vreme od šest meseci od dana ulaska u SR Jugoslaviju.

   Navedenim licima organ unutrašnjih poslova nadležan po mestu boravka, odnosno prebivališta zameniće na njihov zahtev inostranu vozačku dozvolu za jugoslovensku vozačku dozvolu onih kategorija motornih vozila kojima imaju pravo da upravljaju bez polaganja vozačkog ispita. Uz popunjen zahtev za izdavanje vozačke dozvole ta lica su dužna da prilože:

   · dokaz o regulisanom statusu stranca u Republici Srbiji,

   · uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija za koje se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci,

   · važeću inostranu vozačku dozvolu sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača ili jugoslovenskog diplomatsko-konzularnog predstavništva,

   · dve fotografije veličine 35 x 45 mm,

   · dokaz o uplati:

               - republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole
               - naknade za obrazac vozačke dozvole,

   · dokaz o istovetnosti (lična karta, putna isprava ili lična karta za stranca, ako zahtev podnosi stranac),

   · ako zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi državljanin Republike Srbije, pored navedenih dokaza dužan je da priloži dokaz da je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest meseci (uverenje nadležnog diplomatsko - konzularnog predstavništva, potvrda inostranog organa o dužini boravka, inostrana viza, potvrda preduzeća koje je izvodilo radove u inostranstvu i sl.).

   Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se i čuva u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju Republike Srbije pod uslovom da vrati nacionalnu vozačku dozvolu koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.


  •