• Da li mi je "pauk" odneo kola?

   • 06. Januar 2009.

  • Veoma je lako proveriti da li vam je "pauk" odneo auto i gde se nalazi

   Kada prilikom nekog sastanka ili kupovine ostavite automobil u gradu i po povratku shvatite da je nestao, uhvatiće vas, naravno, panika. 

   Prva pomisao se uvek odnosi na krađu. Međutim, treba se smiriti i razmisliti o drugom scenariju - možda ga je odneo “pauk”.

   Ukoliko je automobil bio parkiran na regularnom parking mestu, “pauk” nema razloga da interveniše, pošto neplaćanje parkinga donosi samo kaznu, ne i odnošenje vozila. U tom slučaju već možete da počnete da paničite.

   “Pauk” stupa na scenu kada je auto nepropisno parkiran ili ukoliko se nalazi na mestu rezervisanom za invalide.

   Želite li da proverite da li vam je „pauk“ odneo vozilo, kliknite na ovaj link. Odvešće vas na stranicu Parking servisa gde ukucavanjem registarskog broja automobila automatski dobijate povratnu informaciju.

   Na istoj stranici se nalaze razni kontakt telefoni i prateće informacije.

   Treba znati i da „paukom“ uglavnom komanduje policija - nalog za odnošenje nepropisno parkiranih vozila na saobraćajnim površinama daje MUP, dok je za zelene površine, odnošenje napuštenih i vozila parkiranih na mestima rezevisanim za indvalide (i drugim rezervisanim mestima) nadležna Komunalna inspekcija.


  •