• Svečano proglašenje rezultata Šampionata Srbije

   • 03. Januar 2010.

  • Na Beogradskom sajmu je održano svečano proglašenje rezultata Šampionata Srbije u auto sportu i kartingu za prethodnu godinu

   Na Beogradskom sajmu je održano svečano proglašenje rezultata Šampionata Srbije u auto sportu i kartingu za prethodnu godinu.

   Nakon uvodnog govora potpredsednika SAMSS-a, Mike Đelmaša počela dodela medalja; prvo najmlađima, pa zatim i ostalima.

   Dobitnici nagrada za 2009. godinu su:

   ZLATNE MEDALJE

   Auto trke na kružnim stazama
   SPASOJEVIĆ Miloš klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N 
   VUKOSAVLJEVIĆ Radoslav klasa II -do 1150 ccm YUGO 55 Sport
   STOJIĆ Dejan klasa III-od 1151 do 1400 ccm / N
   LEKIĆ Vojislav klasa IV -do 2000 ccm / SP i N
   KOMNENOVIĆ Pavle klasa V -od 1401 do 1600 ccm / Super Sport
   VESNIĆ Milovan klasa VI -ST Plus

   Ekipi kluba AK ĐELMAŠ SPORT - Beograd
   Ekipi sponzora LUKOIL-VITRO GROUP - Beograd

   Auto trke na brdskim stazama
   ATANACKOVIĆ Nebojša Generalni plasman
   MILIĆ Milutin Grupa A
   CVETIĆ Vitomir Grupa E1
   JANKOVIĆ Saša klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   BOŽILOVIĆ Darko klasa II -do 1150 ccm YUGO 55 /SPORT
   VOJNOVIĆ Radmilo klasa III -od 1151 do 1400 ccm / N
   ZIROJEVIĆ Branko klasa VII -od 1151 do 1400 ccm / A
   MILIĆ Milutin klasa VIII-od 1401 do 2000 ccm / A
   VIDOSAVLJEVIĆ Aleksandar klasa X -do 1400 ccm / E1
   ATANACKOVIĆ Nebojša klasa XI -od 1401 do 1600 ccm / E1

   Ekipi kluba ASK G.A.G.A. SERBIAN RACING TEAM - Beograd
   Ekipi sponzora TAKOVO G.A.G.A. RACING TEAM - Beograd

   Reli
   vozač
   RABRENOVIĆ Vladica Generalni plasman
   DUKIĆ Branko klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   CVJETIĆANIN Mile klasa II -od 1151 do 1400 ccm / N i A
   RABRENOVIĆ Vladica klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   ČULIĆ Ljubiša klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   suvozač
   RADIVOJEVIĆ Radmil Generalni plasman
   TURUDIĆ Borko klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   TOMIĆ VUKAŠIN klasa II -od 1151 do 1400 ccm / N i A
   RADIVOJEVIĆ Radmil klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   POPOVIĆ Miloš klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   Ekipi kluba ASK G.A.G.A. SERBIAN RACING TEAM - Beograd
   Ekipi sponzora G.A.G.A. TAKOVO RACING TEAM - Beograd

   Karting
   RADOJKOVIĆ Aleksa klasa I - MINI I
   STOJANOVIĆ Luka klasa II - MINI II
   JANJIĆ Petar klasa III - Interkontinental A-100 Junior
   ERMAN Bojan klasa IV - Interkontinental A-100 Senior
   FILIPOVIĆ Dragan klasa V - 125 ccm

   Ekipi kluba AK ĐELMAŠ SPORT - Beograd

   SREBRNE MEDALJE

   Auto trke na kružnim stazama
   DOBROTA Zlatko klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   BOŽILOVIĆ Darko klasa II -do 1150 ccm YUGO 55 Sport
   MARGETIĆ Milan klasa III -od 1151 do 1400 ccm / N
   STOJKOVIĆ Dragan kalsa IV -do 2000 ccm / SP i N
   CVETIĆ Vitomir klasa V -od 1401 do 1600 ccm / Super Sport

   Ekipi kluba ASK CENTAR BOBAN - Beograd
   Ekipi sponzora RAFINERIJA ULJA MODRIČA - Modriča

   Auto trke na brdskim stazama
   CVETIĆ Vitomir Generalni plasman
   ZIROJEVIĆ Branko Grupa A
   ATANACKOVIĆ Nebojša Grupa E1
   BRKIĆ Uroš klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   ŠEKULARAC Vladimir klasa II -do 1150 ccm YUGO 55/SPORT
   MARINKOVIĆ Aleksandar klasa III -od 1151 do 1400 ccm / N
   PANIĆ Vladimir klasa VII -od 1151 do 1400 ccm / A
   ĐURIĆ Nikola klasa VIII-od 1401 do 2000 ccm / A
   TOROMAN Goran klasa X -do 1400 ccm / E1
   CVETIĆ Vitomir klasa XI -od 1401 do 1600 ccm / E1

   Ekipi kluba ASK AVALA RACING TEAM - Beograd
   Ekipi sponzora TAKOVO AVALA RACING TEAM - Beograd

   Reli
   vozač
   CVJETIĆANIN Mile Generalni plasman
   OSTOJIĆ Saša klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   MIRČIĆ Vladimir klasa II -od 1151 1400 ccm / N i A
   VIŠNJIĆ Srđan klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   JOVANOVIĆ Slobodan klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   suvozač
   TOMIĆ Vukašin Generalni plasman
   NOVAKOVIĆ Slaviša klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   NOVAKOVIĆ Milan klasa II -od 1151 do 1400 ccm / N i A
   LUKIĆ Rajko klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   KONSTANTINOVIĆ Dario klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   Ekipi kluba ASK GINA AUTO SPORT - Bajina Bašta
   Ekipi sponzora PAŠALIĆ G.A.G.A. RACING TEAM - Beograd

   Karting
   DINA Alex klasa I - MINI I
   RADOJKOVIĆ Aleksa klasa II - MINI II
   RISTIĆ Aleksandar klasa III - Interkontinental A-100 Junior
   MIODRAGOVIĆ Miloš klasa IV - Interkontinental A-100 Senior
   JANKOVIĆ Kristijan klasa V - 125 ccm

   Ekipi kluba K.A.S.K. BIBIKART - Beograd

   BRONZANE MEDALJE

   Auto trke na kružnim stazama
   MRSE Ivan klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   SIMOVIĆ Darko klasa II -do 1150 ccm YUGO 55 /SPORT
   MILOVANOVIĆ Nemanja klasa III -od 1151 do 1400 ccm / N
   TERZIĆ Žarko klasa IV -do 2000 ccm / SP i N
   ATANACKOVIĆ Nebojša klasa V -od 1401 do 1600 ccm / Super Sport 
   KASTRATOVIĆ Zoran klasa VI - ST Plus

   Ekipi kluba AK OPTIMA MODRIČA - Modriča
   Ekipi sponzora EKO RACING - Beograd

   Auto trke na brdskim stazama
   VIDOSAVLJEVIĆ Aleksandar Generalni plasman
   PANIĆ Vladimir Grupa A
   VIDOSAVLJEVIC Aleksandar Grupa E1
   JANKOVIĆ Stefan kalsa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   PANTELIĆ Aleksandar klasa II -do 1150 ccm YUGO 55 /SPORT
   NARODOVIĆ Mario klasa III -od 1151 do 1400 ccm / N
   MLADENOVIĆ Aleksandar klasa VII -od 1151 do 1400 ccm / A
   MILENKOVIĆ Dragomir klasa VIII-od 1401 do 2000 ccm / A
   ĐUKANOVIĆ Mladen klasa X -do 1400 ccm / E1
   NIKOLIĆ Slobodan klasa XI -od 1401 do 1600 ccm / E1

   Ekipi kluba ASK M.T.S. GLASS RACING TEAM - Beograd
   Ekipi sponzora TAKOVO M.T.S. GLASS RACING TEAM - Beograd

   Reli
   vozač
   MIRČIĆ Vladimir Generalni plasman
   MILANOVIĆ Petar klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   CVIJOVIĆ Aleksandar klasa II -od 1151 do 1400 ccm / N i A
   ZEČEVIĆ Vladimir klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   BORKOVIĆ Dušan klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   suvozač
   POPOVIĆ Miloš Generalni plasman
   MILANOVIĆ Siniša klasa I -do 1150 ccm YUGO 55 / N
   SMILJANIĆ Bojan klasa II -od 1151 do 1400 ccm / N i A
   PIVIĆ Zoran klasa III -od 1401 do 2000 ccm / N
   JANKOVIC Marko klasa V -od 1401 do 2000 ccm / A

   Ekipi kluba ASK RID SPORT - Perućac
   Ekipi sponzora G.A.G.A. METRO RACING TEAM - Beograd

   Karting
   TODOROVIĆ Marko klasa I -MINI I
   MILOŠEVIĆ Vojislav klasa II -MINI II
   MILJKOVIĆ Nikola klasa III -Interkontinental A-100 Junior
   SLAVKOVIĆ Vladan klasa IV -Interkontinental A-100 Senior
   ERMAN Bojan klasa V - 125 ccm

   Ekipa kluba AUTO ROYAL KLUB - Beograd

   ZLATNE KACIGE
   STOJIĆ Dejan
   za osvojene titule Šampiona države u auto trkama na kružnim stazama u 2006/2008/2009. godini

   VIDOSAVLJEVIĆ Aleksandar
   za osvojene titule Šampiona države u auto trkama na brdskim stazama u 2007/2008/2009. godini

   CVETIĆ Vitomir
   za osvojene titule Šampiona države u auto trkama na brdskim stazama u 2003/2006/2009. godini

   ATANACKOVIĆ Nebojša 
   za osvojene titule Šampiona države u auto trkama na brdskim stazama u 1979/2004/2009. godini

   FILIPOVIĆ Dragan
   za osvojene titule Šampiona države na karting trkama u 2007/2008/2009. godini

   ZLATNA KACIGA SA DIJAMANTOM
   CVETIĆ Vitomir
   za osvojene zlatne kacige 1993/2002/2009. godini

   ZLATNA PLAKETA
   Ekipi kluba ASK G.A.G.A. SERBIAN RACING TEAM za osvojene titule Šampiona države u auto trkama na brdskim stazama u 2007/2008/2009. godini


  •