• Makedonija - promena pravilnika

   • 30. Maj 2010.

  • Promena pravilnika za posedovanje protivpožarnog aparata u vozilu

   Auto-moto savez Srbije dobio je obaveštenje od AMS Makedonije o promeni pravilnika koji reguliše pojedine elemente obavezne opreme u vozilima.

   Ovaj pravilnik se primenjuje od 09. aprila 2010. godine, a imajući u vidu da će veliki broj motorizovanih građana Srbije tokom predstojeće sezone putovati kroz Makedoniju, dobro je da budu upoznati sa propisima koji se primenjuju, kako za putnička, tako i za  ostale vrste vozila.

   Kada je u pitanju protivpožarni aparat obaveze su sledeće:

   - putnička motorna vozila sa pogonom na benzin i dizel mogu da imaju protivpožarni aparat, ali ON NIJE OBAVEZAN

   - kombinovana i putnička vozila koja koriste alternativna goriva (tečni naftni gas, komprimovani naftni gas), vozila za javni prevoz, autobusi, teretna motorna i priključna vozila moraju da imaju protivpožarni aparat postavljen na vidno i pristupačno mesto
   kako bi se mogao upotrebiti u slučaju opasnosti.

   - Kombinovana vozila moraju da imaju jedan protivpožarni aparat od 2 kg napunjen ABC praškom

    - Autobusi za gradski, prigradski i međugradski saobraćaj moraju da imaju protivpožarni aparat i to jedan od 3 i jedan od 6 kg

   - Teretna motorna vozila do 10 tona moraju da imaju jedan PP aparat od 6 kg, a teretna vozila preko 10 tona moraju da imaju po dva aparata od 6 kg

    - grupa vozila (drumski tegljač, vučno i priključno vozilo) moraju
   da budu opremljeni sa jednim PP aparatom za gašenje požara na
   motoru i u kabini i najmanje još jednim PP aparatom namenjenim za gašenje robe koja se prevozi. Broj PP aparata namenjenih za
   gašenje požara robe zavisi od vida i količine robe koja se prevozi

   Kada su u pitanju rezervne sijalice i osigurači:

   - za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake tricikle, lake
   četvorocikle, tricikle, četvorocikle, motocikle, traktore, autobuse za gradski i prigradski saobraćaj, PREPORUČUJU se rezervne
   sijalice i osigurači koji će biti na vidnom mestu i to za polovinu
   sijaličnih mesta na uređajima za osvetljavanje puta i davanje
   svetlosnih signala, i po jedna sijalica za neudvojena sijalična
   mesta za koje je moguća zamena samo sijalice, ALI TO NIJE OBAVEZNO.

   -  za motorna vozila koja su opremljena novim svetlosnim telima bez žarećeg vlakna (ksenon, neon, led svetla i sl.) nisu potrebne
   rezervne sijalice


  •