• Rate plaćaš, a dug sve veći

   • 05. Avgust 2011.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Vlada Srbije se ne uključuje u rešavanje problema dugovanja građana vezanih za švajcarski franak. Očekuje se pad vrednosti švajcarske valute i zato se ne planiraju nove mere

   Građani u Srbiji koji su se zadužili u švajcarskim francima ne mogu da očekuju bilo kakvu dodatnu pomoć države u rešavanju problema visokih mesečnih rata.

   Vlada susedne Hrvatske, pak, uključila se u tu priču, sa specifičnim zahtevom za tamošnje banke. Od hrvatskih banaka država traži da fiksiraju kurs kune i švajcarca na nivo na kome je bio u trenutu odobravanja stambenog kredita. A kursne razlike banke bi evidentirale kao odloženo beskamatno potraživanje.

   Sagovornici „Novosti“ smatraju da je ovakvo „mešanje“ države kod nas neizvodljivo iz više razloga: ovde se stanovništvo daleko manje zadužilo u švajcarcima, a i u državnoj kasi i inače nedostaje novca za ovakve „poduhvate“.

   - Ovaj predlog, pri tom, diskriminiše građane koji su se zadužili u evrima, i kojima su rate rasle po tom osnovu, prateći kretanje Euribora i rast kursa u odnosu na dinar - navode u jednoj banci.

   Inače, Narodna banka Srbije je od 30. juna zabranila zaduživanje u švajcarskim francima. U međuvremenu su korisnici kredita u švajcarcima mogli da produže rok otplate ili da „pređu“ na evro. 

   Međutim, pojedini korisnici, iako uredno otplaćuju rate, sada, preračunato u evre, duguju po nekoliko hiljada više nego kada su uzeli kredit!

   Ova opcija prelaska s franaka na evropsku valutu i dalje važi, međutim, za građane je skuplja nego ikad.

   - Švajcarski franak je trenutno jači nego ikad, tako da je sada, za korisnika kredita veoma nepovoljno da dug „prebace“ iz franaka u evro - objašnjavaju bankari ističući da se u narednom periodu očekuje slabljenje švajcarske valute.

   Sa ovim je saglasan i ekonomista Goran Nikolić, koji ističe da švajcarskoj državi i privredi ne odgovara ovako jak franak.

   - Tamošnja centralna banka obara baznu kamatu i povećava količinu likvidnosti, pa očekujem da će ubrzo početi proces slabljenja švajcarskog franka - objašnjava Nikolić. - To će direktno da utiče na smanjivanje rata kredita vezanih za švajcarsku valutu.

   Rizičnost zaduživanja
   Narodna banka Srbije je odavno ukazivala na rizičnost zaduživanja u švajcarskim francima, iako je ovakve zajmove definitivno zabranila 30. juna. U NBS su savetovali građanima koji imaju probleme s vraćanjem kredita, da prvo pokušaju da pronađu rešenje zajedno sa svojim bankama. Ako to ne uspe, uvek im preostaje da se obrate Centru za korisnike finansijskih usluga NBS, gde im se pruža mogućnost rešavanja spornog odnosa i u postupku medijacije.

   - Najzad, građani koji smatraju da su neravnopravno oštećeni u ugovornom odnosu sa bankom, mogu potražiti zaštitu svojih interesa i u sudskom postupku - ističu u NBS.

   Izvor: www.novosti.rs


  •