• Najviše žalbi na rast kamata

   • 06. Septembar 2010.
   • Izvor: www.blic.rs

  • Građani koji su ove godine imali posla sa finansijskim institucijama, najviše problema imali su s bankama

   Za prvih sedam meseci ove godine, Centru za korisnike finansijskih usluga pri Narodnoj banci Srbije (NBS), pristiglo je ukupno 607 prigovora, od kojih se čak 80 odsto odnosi na rad banaka.

   Na račun banaka u NBS je pristiglo 485 prigovora, što je 13 odsto više u odnosu na isti period lane. Od toga, 43 odsto prigovora se odnosi na kredite, 22 odsto na tekuće račune, a 14 odsto na platne kartice.
    
   “Građani se najčešće žale na povećanje kamatnih stopa kod kredita, probleme prilikom refinansiranja kredita i način obračuna kamate po kreditnim karticama. Zameraju i što nisu blagovoremeno obavešteni o izmenama pojedinih članova ugovora. Međutim, mnogi i nisu pažljivo pročitali ugovor koji su potpisali, pa nisu ni upoznati sa svojim pravima i obavezama”, kaže za „Novac“ Radica Dimitrijević, zamenica generalnog direktora Centra za korisnike finansijskih usluga.

   Sve banke imaju formirane kancelarije koje se bave prigovorima i imaju obavezu da kvartalno izveštavaju NBS o broju primljenih prigovora i njihovim rezultatima. Zato, kada iskrsne problem, građani prvo treba da se obrate svojoj finansijskoj instituciji, pa tek ako ne postignu dogovor, treba da se obrate Centru, navode u NBS. NBS je medijator u sporu i nastoji da iznađe vansudsko rešenje, koje je besplatno i efikasnije za obe strane.

   U ovoj godini je bilo 64 sučeljavanja između klijenta i finanijske institucije, što je oko 20 medijacija više u odnosu na 2009. godinu, a gotovo polovina je završena sporazumno.

   Naša sagovornica kaže da na osnovu analize prigovora ne može da primeti značajniji pomak u poznavanju uslova u kojima građani zaključuju ugovore o finansijskim uslugama.

   „I dalje treba raditi na edukaciji građana. Fokus Centra je i informisanje korisnika o troškovima, rizicima i koristima finansijskih proizvoda“, kaže Dimitrijević.

   Inače, ove godine je u Centar za korisnike pristiglo ukupno 908 prigovora, ali je 30 odsto, odnosno 301 prigovor preuranjen. To znači da građani nisu bili upoznati sa procedurom i da su se direktno obratili NBS. U takvim situacijama, da bi uštedela vreme, NBS u ime klijenta prosleđuje prigovor finansijskoj instituciji.

   Izvor: www.blic.rs


  •