• Kupci vraćaju ključeve

   • 20. Novembar 2009.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Sve je ozbiljnije kašnjenje u otplati mesečnih obaveza, prema lizing kompanijama kako građana, tako i preduzeća i sve obimnije oduzimanje automobila, ostalih vozila i mašina

   Sve je ozbiljnije kašnjenje u otplati mesečnih obaveza, prema lizing kompanijama kako građana, tako i preduzeća i sve obimnije oduzimanje automobila, ostalih vozila i mašina. 

   To još, međutim, nije alarmantno, kao u zemljama u okruženju, kako kažu u lizing kućama, ali naplata je rata poslednjih meseci sve teža, a prodaja i sklapanja novih ugovora sve manje.

   Prema podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, kašnjenje u izmirenju rata od kraja prošle godine do novembra je duplirano i iznosi šest odsto, odnosno dugovanja lizing kompanijama ne izmiruju se po osnovu 18.678 ugovora, a najveći problem je kod preduzeća koja imaju dug prema 15.179 ugovora.

   Do sada je 14.671 građanin kupio na lizing 15.261 automobil , a za 1.826 vozila kasne sa uplatom rata duže od 60 dana. Kod preduzeća situacija je znatno drastičnija i za 39.328 sklopljenih ugovora sa lizing kompanijama, sa kašnjenjem dužim od 15 dana ima nešto manje od polovine ugovora, odnosno 15.179.

   - Ne možemo da kažemo da je situacija alarmantna, ali u poslednjih godinu dana, zbog finansijske krize imamo problem sa naplatom naših potraživanja - kaže Bojan Baša, predsednik Udruženja osiguravajućih kompanija u Srbiji. - Prema propisima tolerišemo kašnjenje koje obuhvata dve vezane neplaćene rate, ali da bismo na najbolji mogući način rešili problem sa klijentima,jer nam nije u interesu da oduzimamo vozila, taj rok je produžen na 90 dana.

   Prema rečima Baše, kašnjenja u izmirivanju mesečnih obaveza prema lizing kućama, koje prelazi tri meseca povećano je sa 11 na 18,49 odsto, odnosno za 6,5 odsto. Ali, od 50.000 automobila i ostalih vozila i mašina koji su do sada dati na lizing, dva odsto je vraćeno, odnosno oduzeto.

   Hipo lizingu je ove godine, kako kaže Rade Šević, direktor komunikacija u ovoj kompaniji, vraćeno oko 200 vozila, a od tog broja za polovinu su sklopljeni novi aranžmani. Sva vraćena vozila nude se na tržištu, a njihova ponuda vidljiva je i na internet-adresi. Cena vozila u Hipo lizingu formira se na osnovu procene ovlašćenog procenitelja, svakako uzimajući u obzir i njihovu tržišnu vrednost. Takođe, kupcima se omogućava kupovina kroz finansijski lizing, ali i za gotovinu. 

   Postoji i mogućnost da se za navedena vozila obavi i poslovni zakup.

   - Građani su mnogo revnosniji u izmirenju svojih dugova i oni najmanje vraćaju vozila, dok ima preduzeća koja zbog smanjene likvidnosti, obima proizvodnje, i drugih stvari, žele da umanje troškove i vraćaju ono što su uzeli na lizing. Inače, u ovoj godini lizing kompanije beleže pad svojih usluga, ali je i manji procenat kupljenih vozila na kredit. S druge strane, kada su u pitanju automobili, raste prodaja što znači da, pre svega, građani kupuju četvorotčkaše za gotovinu. Dok smo ranijih godina sklapali i po nekoliko hiljada ugovora mesečno, sada je to znatno smanjeno. Sigurno je da mnogi ne žele da ulaze u dugove.

   Inkaso agencije
   Kada klijent kasni sa dve vezane, odnosno tri rate, bez obzira na to što je ranije uredno izmirivao obaveze, lizing kuća može da mu oduzme vozilo. 

   Ukoliko lizing kompanija ne može da uđe u trag korisniku vozila, jer je promenio adresu,preprodao vozilo ili pobegao u inostranstvo onda angažuje policiju, ali često i agencije za lociranje vozila, ili „inkaso“ agencije. One su specijalizovane za pronalaženje vozila, odnosno korisnika lizing usluge, ali i za pregovore sa klijentima koji ne žele da vrate automobil.

   Lizing kompanije najčešće, ukoliko ne pronađu vozilo, obaveštavaju policiju, koja raspisuje poternicu. Kada je reč o oduzimanju vozila, jedino merodavno je izvršno rešenje nadležnog suda. Policija stiže u pomoć ako se automobil ne nalazi na naznačenoj adresi, ako je utajen i ne može mu se ući u trag. U tom slučaju raspisuje se potraga, a korisniku lizinga sledi krivična prijava.

   Automobili
   U Srbiji posluje 16 lizing kompanija, a od 2003. godine, od kada su počele da rade, do sada su plasirale više od 3,5 milijardi evra. Od toga, 72 odsto se odnosi na automobile i druga vozila, a ostalo na poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju.

   Izvor: www.novosti.rs


  •