• Bolja zaštita od samovolje banaka

   • 30. Oktobar 2009.
   • Izvor: www.blic.rs

  • Od sutra klijenti banaka biće mnogo više informisani o uslovima pod kojim uzimaju kredit

    

   Od sutra klijenti banaka biće mnogo više informisani o uslovima pod kojim uzimaju kredit, koriste kreditne kartice, pozajmice po tekućem računu ili polažu štednju. Svi ugovori ubuduće moraće da imaju jasno naznačene odredbe kada mogu da se promene kamatne stope, a na taj način staće se na put samovolji banaka da uslove menjaju jednostrano. 

   Odlukom Narodne banke Srbije, koju će morati da primenjuju sve banke, definisani su minimalni uslovi koje one moraju da ispune, a odnose se na štednju, odobravanje kredita, otvaranje, održavanje i gašenje tekućeg računa i iskazivanju efektivne kamatne stope. 

   Klijent će od banke morati da dobije informaciju o vrsti depozita i periodu oročenja, minimalnom ulogu koji može da položi na štednju, troškove koje snosi, nominalnoj kamatnoj stopi. Takođe i o uslovima pod kojima se ona menja, plan otplate, da li se plaća porez... 

   Kada su u pitanju krediti, banke će svoje klijente morati da obaveste osim o roku otplate i vrsti kredita, i o rasponu nominalne i efektivne kamatne stope, da li je kamata fiksna ili varijabilna, koji je metod obračuna. Klijent će morati da zna i koliki su troškovi kredita, da li je moguća prevremena otplata, kao i kolika je kamatna stopa u slučaju docnje. 
   U Odluci NBS precizira se da banka mora da odredi i periode u kojima se menjaju kamatne stope koje su vezane za referentnu kamatnu stopu (euribor, libor…) i koji su razlozi za izmenu. 
   Banke će primenom ove odluke biti u obavezi da klijenta obaveste o troškovima koji se odnose na tekuće račune i to kako za otvaranje, održavanje i gašenje računa tako i o kamati koja se plaća za novac na računu, ali i o kamati koja se obračunava za dozvoljeni minus. 

   Pravo klijenta 
   Za svaku važniju promenu uslova kreditiranja banka je dužna da obavesti klijenta u roku od 15 dana, on ima pravo da je ne prihvati. U takvom slučaju banka mora da da rok od 30 dana u kom se može raskinuti ugovor.

   Izvor: www.blic.rs


  •