• Prodaja neispravnih vozila

   • 13. Oktobar 2011.

  • Izdavačko–štamparsko društvo „SAVREMENA ADMINISTRACIJA" A.D. objavljuje prodaju neispravnih vozila. Vozila se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 do 14h u dogovoru sa prodavcem

   Izdavačko – štamparsko društvo „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ A.D.

                            Objavljuje prodaju neispravnih vozila: 

   RB

   NAZIV VOZILA

   Godina proizvodnje

    
    

   1

   ZASTAVA JUGO 55 KORAL, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1990.

    

   2

   ZASTAVA JUGO 55 KORAL, neregistrovan, nije u voznom stanju, nalazi se u Zaječaru

   1990.

    

   3

   TERETNO ZASTAVA  80 10, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1985.

    

   4

   TERETNO ZASTAVA  50.8 3000, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1987.

    

   5

   TERETNO ZASTAVA 35.8 HNFPK –RIVAL, neregistrovan, u voznom stanju

   1996.

    

   6

   ZASTAVA JUGO TEMPO 1.1, registrovan, u voznom stanju, nalazi se u Zaječaru

   1996.

    

   7

   JUGO SKALA POLI -PIKAP, registrovan, u voznom stanju, nalazi se u Novom Sadu

   1997.

    

   8

   TERETNO JUGO SKALA 55 neregistrovan, nije u voznom stanju

   1998.

    

   9

   TERETNO ZASTAVA 35.8 HNFPK- RIVAL, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1998.

    

   10

   OPEL VEKTRA  GL, neregistrovan, u voznom stanju

   1998.

    

   11

   TERETNO ZASTAVA 101 SKALA 55 POLI, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1999.

    

   12

   ZASTAVA LADA RIVA 21074, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1998.

    

   13

   LADA RIVA  210 74, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1998.

    

   14

   LADA VAZ 1500 LI- KARAVAN, registrovan, u voznom stanju

   2000.

    

   15

   TERETNO TAM 75 F 2600, neregistrovan, nije u voznom stanju

   1984.

    
     
   U ponudi je potrebno navesti način i rokove plaćanja, visinu avansa, specifikaciju vozila za koje se podnosi ponuda.  Ovlašćena lica prodavca  obaviće razgovor sa ponuđačima, a kriterijum za ocenjivanje ponuda biće „najviša ponuđena cena“. 
   Vozila se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 do 14h u dogovoru sa prodavcem. 

   Vozila se kupuju u viđenom stanju i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na: ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. Utovar i transport padaju na teret kupca. 

   Ponude se podnose pismenim putem na adresu: Savremena administracija a.d. , Crnotravska 7-9, 11040 Beograd, kao i ličnom dostavom ili na mail: office@savremena-ad.com

   Sva dodatna obaveštenja o oglasu mogu se dobiti na telefon: 062/804 39 54

   Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
     

    


  •